ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

A jelen webhely ( www.smartnavon.euwww.smartnavon.com – továbbiakban: “Webhely”) üzemeltetője az Hungaro Flotta kft. (címe: 1117 Budapest, Alíz utca 1/b 1em) (A továbbiakban: “Üzemeltető). A Weboldalhoz történő hozzáférésnek és annak használatának feltétele, hogy Ön (A továbbiakban: “Ön” vagy “Felhasználó”) egyetértsen a jelen oldalon található Feltételekkel és maradéktalanul betartsa azokat. Az Üzemeltetők fenntartják a jogot arra, hogy a Feltételeket ténylegesen megszegő vagy vélhetően be nem tartó Felhasználók hozzáférését korlátozzák. Üzemeltetők fenntartják a jogot arra nézvést, hogy a jelen Feltételeket bármikor megváltoztathassák.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető által végzett üzleti tevékenységre és a nyújtott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó, a Webhelyen található információk és szolgáltatások is ennek megfelelően kerülnek megjelenítésre. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy ezen információk és szolgáltatások olyan más országok jogszabályainak is megfelelnek, melyek ezen információkra nem irányadók.

SZERZŐI JOG

A Webhely tartalma ellenkező megjelölés hiányában az Üzemeltetők szellemi tulajdona. A Webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A Webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A Webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltetők külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltetők fenntartják a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogaikat és szerzői jogaikat. Amennyiben a Webhelyen bármilyen szoftver található, azok is a szerzői jog védelme alatt állnak, és csak az adott szoftver felhasználási feltételeinek betartásával és kizárólag a jelen Webhely rendeltetésszerű használatának céljából alkalmazhatók.

ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

A Webhely működése során történő adatkezelésről az Adatvédelmi tájékoztatóban talál további leírást.

FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA VAGY KIZÁRÁSA

A Webhelyen közölt bármely információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, többek között, de nem kizárólag a forgalomképességre, az adott célra történő felhasználás megfelelőségére vagy bármilyen jogsértés elkerülésére vonatkozólag. A Webhelyen közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy elírást tartalmazhatnak. Az Üzemeltetők nem vállalnak garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a Webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Ön felhasználóként tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kijavítsák a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat. Az Üzemeltetők a Webhelyen található adatokat és információkat figyelmeztetés nélkül frissíthetik vagy módosíthatják, ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejleszthetik, módosíthatják vagy bármely egyéb módon megváltoztathatják a Webhelyen ismertetett anyagokat, termékeket, szoftvereket és szolgáltatásokat. A Webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, a feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak, a kereskedelmi forgalomban tapasztalt árak ezektől eltérhetnek. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

LINKEK

Annak érdekében, hogy a Felhasználó további információkat érjen el illetve, hogy esetleg magasabb színvonalú felhasználói élményben részesüljön, a Webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással a Felhasználó kiléphet a Webhelyről. A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak az Üzemeltetők hatáskörébe, ezért nem is vállalnak felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy az Üzemeltetők azt megfelelőnek találják, vagy annak tartalmával egyetértenek.

EGYÉB FELTÉTELEK

A jelen Webhely használatára és jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. Az Ön és az Üzemeltetők közötti bármely jogvitára a magyar bíróságok illetékesek, az adott jogvitára vonatkozó illetékességi szabályok szerint. Amennyiben jelen Feltételek bármely része jogellenesnek, vagy érvénytelennek minősülne, az nem érinti a Feltételek bármely más rendelkezésének az érvényességét.